3 (11)

SLIKA NA UNUTRAŠNJOJ KORICI

PRVI LIST

IMPRESUM

UNUTRAŠNJA NASLOVNICA

SLIKA

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI

Mr. Tomislav Anđelić – Preliminarno izvješće o slučajnom arheološkom nalazištu na lokalitetu Gradac u Uzdolu kod Prozora

Radoslav Dodik – Mlade kod Veljaka – kontinuitet od antike

Vukosava Atanackovič-Salčić – Nove ranokršćanske crkve na području Mostara

Mr. Vinicije B. Lupis – Moći sv. Luke Evanđelista iz stolnoga grada Jajca

Mr. Marijan Sivrić – Hercegovci – dubrovački zlatari u doba Republike

Mr. Rudo Kraljević – Humska župa Večenike (Večerić)

Mr. Anđelko Zelenika – Stećci Raške Gore, Vrda i Goranaca

Dr. Stjepan Ćosić – Dubrovačka granica i područje Kleka

Mr. Vlado Smoljan – Poljoprivreda Hercegovine između dva svjetska rata

Dr. Božo Goluža – Kulturno naslijeđe BiH u prošlosti i sadašnjosti

IZVORI I GRAĐA

Astrida Bugarski – Hercegovačka suhozida stambena zgrada

Tihomir Marić  – Znanost i tehnika informiranja od antike do atomskog doba

Dr. Pero Marijanović – Kulturno naslijeđe i informatičke tehnologije

OSVRTI I PRIKAZI

Zašto volim Mostar? Karlo Drago Miletić: Mostar. Susret svjetskih kultura, Mostar, 1997. (msgr. dr. Ratko Perić, biskup)

Vesna Miović-Perić: Na razmeđu, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1997. (dr. Nenad Vekarić)

Tomislav Anđelić: Starokršćanska cimska bazilika u Mostaru, Mostar, 1997. (Radoslav Dodig)

IZ RADA NAŠIH USTANOVA

Muzej Herceg-Bosne u Mostaru (Anđelko Prga)

Arhiv Herceg-Bosne u Mostaru (Stipan Dugandžić)

Narodna knjižnica u Mostaru (Mira Pehar)

SADRŽAJ

DONATORI

SLIKA NA UNUTRAŠNJOJ KORICI