O časopisu

UKRATKO O ČASOPISU


Časopis Hercegovina počeo je izlaziti 1981. godine. Iako je bio zamišljen kao godišnjak, ni u prijeratnom razdoblju nije izlazio redovito, a nakon ratnih zbivanja 1990-ih ponovo je pokrenut. Do 2011. godine, kada dolazi do višegodišnje stanke, izišlo je 25 brojeva. Časopis Hercegovina ponovo je pokrenut 2015. godine, kada se pojavljuje u potpuno novom dizajnu. Osim čisto vizualnih stvari, u novoj seriji časopisa novo je uredništvo kao i uredničko vijeće, pa sukladno tomu i uređivačka politika časopisa. Od 2015. časopis redovito izlazi jedanput godišnje, a objavljuje neobjavljene radove iz humanističkih znanosti u kojima autori obrađuju teme vezane za Hercegovinu, njezinu povijest, kulturu i tradiciju, ali i one koji se na bilo koji način odnose ili imaju utjecaja na ovo područje. U skoro 40 godina postojanja časopis Hercegovina dao je velik doprinos u istraživanju kulturnoga nasljeđa i povijesti Hercegovine.

Časopis je usvojio upute i metodologiju za pisanje radova kojih se autori trebaju pridržavati. Pristigli radovi podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji, od kojih je barem jedna inozemna. Osim kategoriziranih radova (izvorni znanstveni radovi, prethodna priopćenja, pregledni članci, izlaganja sa znanstvenih skupova i stručni članci), u časopisu se objavljuju recenzije i prikazi knjiga i periodike, te osvrte, obavijesti i slično.

U zadnjih nekoliko godina časopis je referiran u inozemnim bazama podataka:

CEEOL – Central and Eastern European Online Library – https://www.ceeol.com/

ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Scienceshttps://erihplus.nsd.no/ 

Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – https://hrcak.srce.hr/

Slavus – Slavic Humanities Index – https://slavus.ca/

UDK: 930.85(497.6) 908(497.6)

ISSN 2566-3429 (Tiskana inačica)

ISSN 2712-1844 (Mrežna inačica)