Impresum

HERCEGOVINA
Časopis za kulturno i povijesno nasljeđe

Izdavač
Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet
Studij povijesti

Za izdavača
Zoran Tomić, rektor
Ivica Musić, dekan

Suizdavač
Hrvatski institut za povijest – Zagreb

Za suizdavača
Gordan Ravančić

Uredništvo
Marina Beus (Sveučilište u Mostaru), Lovorka Čoralić (Hrvatski institut za povijest – Zagreb), Ivica Glibušić (Sveučilište u Mostaru), Božo Goluža (Sveučilište u Mostaru), Dijana Korać (Sveučilište u Mostaru), Ivica Lučić (Hrvatski institut za povijest – Zagreb), Goran Mijočević (Sveučilište u Mostaru), Dijana Pinjuh (Sveučilište u Mostaru), Ivica Šarac (Sveučilište u Mostaru), Jasna Turkalj (Hrvatski institut za povijest – Zagreb), Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru), Ana Zadro (Sveučilište u Mostaru)

Znanstveno vijeće
Mladen Ančić (Sveučilište u Zadru), Rajko Bratož (Ljubljana), Milko Brković (Zadar), Bruna Kuntić-Makvić (Sveučilište u Zagrebu), Davor Marijan (Hrvatski institut za povijest – Zagreb), Zlatko Matijević (Zagreb), Miroslav Palameta (Mostar), Dinko Šokčević (Magyar tudományos akadémia – Budapest), Gianluca Volpi (Università degli studi di Udine), Petar Vrankić (Augsburg)

Glavni urednik
Božo Goluža

Izvršna urednica

Dijana Korać

Tajnica
Dijana Pinjuh

Lektorica
Martina Vuletin

Grafička priprema
Dragana Lasić

Prijevod sažetaka
Anđelka Raguž

Naslovna stranica
Miro Raguž

UDK oznake
Knjižnica Filozofskog fakulteta Mostar, Sanja Ledić

Tisak
Fram-Ziral, Mostar

Časopis izlazi jedanput godišnje.
Cijena pojedinoga primjerka je 10 KM (40 KN)
Žiro račun: 3381302271315826, UniCredit Bank dd Mostar, Kardinala Stepinca 2, 88000 Mostar

Devizni račun u EUR: UniCredit Bank dd Mostar, Kardinala Stepinca 2, 88000 Mostar
SWIFT: UNCRBA 22, IBAN: BA39 3381 3048 3209 1576, broj računa: 15001364121 

Adresa uredništva: Filozofski fakultet, časopis Hercegovina, Matice hrvatske b.b., BiH – 88000 Mostar
E-pošta: hercegovina@ff.sum.ba; casopis.hercegovina@gmail.com
Telefon: +387 36 355-400; Fax: +387 36 355-401
Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima

Naklada: 300 primjeraka