24

PRVI LIST

IMPRESUM

UNUTRAŠNJA NASLOVNICA

SLIKA

POSVETA

GLORIA FUGIENTES MAGIS INSEQUITUR, INSEQUENTEM FUGIT

Mr. Ivanka MILIČEVIĆ CAPEK – PROSLOV (IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE DR. SC. PERE MARIJANOVIĆA)

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI

Dr. Ante ŠKEGRO – ISELJAVANJE IZ DALMACIJE I ZAPADNE HERCEGOVINE U USKOPLJE TIJEKOM 19. I U PRVOJ POLOVICI 20. STOLJEĆA, Izvorni znanstveni rad

Mr. Ante PAPONJA – PROSTOR DONJE NERETVE U VOJNO-OBRAMBENOJ STRATEGIJI KRALJA MATIJAŠA KORVINA (1458-1490), Izvorni znanstveni rad

Dr. Marijan SIVRIĆ – OPORUKE BISKUPA TREBINJSKO-MRKANSKE BISKUPIJE OD 14. DO 18. STOLJEĆA, Izvorni znanstveni rad

Stipo MANĐERALO, prof. – TRG BRANITELJA LIVNA, Pregledni rad

Dr. Pero MARIJANOVIĆ, M. PRSKALO, A. ČOLAK – PRIMJENA TEORIJE REGIONALIZIRANE VARIJABLE U ANALIZI MORFOLOŠKIH FENOMENA KRŠA HERCEGOVINE, Izvorni znanstveni rad

Dr. Marko DRAGIĆ – SVETA LUCIJA U KATOLIČKOJ SAKRALNOJ I SVJETOVNOJ BAŠTINI HRVATA, Izvorni znanstveni rad

Mr. Josip BILIĆ – STRUKTURNO GEOMORFOLOŠKE ZNAČAJKE ZAVALE LJUBUŠKOG POLA, SZ DIJELA ZARAVNI BROTNJO TE LJUBUŠKO-VITINSKE BRDSKE GREDE, Pregledni rad

Marina KLJAJO, prof. – PRINOSI HRVATSKOJ USMENO-KNJIŽEVNOJ BAŠTINI U MOSTARSKOM KRAJU, Izvorni znanstveni rad

GRAĐA

Mr. Anđelko ZELENIKA – STEĆCI MOSTARSKOG PODRUČJA (istočni, južni i jugozapadni dio općine Mostar), Pregledni rad

Mirela MILIĆEVIĆ-ŠEČIĆ – CIVILNI PUHAČKI ORKESTRI U HERCEGOVINI U RAZDOBLJU AUSTROUGRASKE UPRAVE, Pregledni rad

Marija ZELENIKA, prof. – KLAPSKO PJEVANJE U HERCEGOVINI. U povodu 20. obljetnice osnutka i djelovanja  klape Hrvoje, Pregledni rad

PROJEKTI

Dr. Pero MARIJANOVIĆ, Berislav CRNJAC, Danijela ZOVKO, Vinko BILOPAVLOVIĆ – GEOLOŠKA PROBLEMATIKA I GEOMEHANIČKA-GEOTEHNIČKA OSNOVA ZA NAČIN GRADNJE TUNELA NA KORIDORU Vc – DIONICA LEPENICA- TARČIN

PRIKAZI I OSVRTI

Jasmin Branković, MOSTAR 1833.-1918. Upravni i politički položaj grada (Adnan Velagić)

Zbornik radova ULOGA HRVATA U HERCEGOVAČKOME USTANKU (1875. – 1878.), Ljubuški, 2009. (Mr. Radoslav Dodig)

IN MEMORIAM

Prof. dr. sc. Pero Marijanović (1950.-2010.)

Dr. sc. Čedomil Šilić (1937.-2010.)

SADRŽAJ

DONATORI