19

PRVI LIST

IMPRESUM

UNUTRAŠNJA NASLOVNICA

SLIKA

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI

Dr. Pero MARIJANOVIĆ – ČOVJEKOVO “KAMENO NEBO” NA ZEMLJI

Radoslav DODIG – RIMSKI SPOMENICI IZ TOMISLAVGRADA

Zdravko Augustin KORDIĆ – U GRLJEVIĆIMA PRONAĐEN NOVAC I ŽLIČICA IZ RIMSKOG VREMENA

Dr. Marijan SIVRIĆ – NEKOLIKO NEPOZNATIH PODATAKA O FRANJEVCIMA U ZAHUMU I BIŠĆU KOD MOSTARA U SREDNJEM VIJEKU

Mr. Snježana VASILJ – GOTIČKE FORTIFIKACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Mr. Anđelko ZELENIKA – GOST RADIN BUTKOVIĆ UTEMELJITELJ GRADA MOSTARA

Mr. Katica ARAR – ANALIZA SAMOSTANSKIH VRTOVA I KLAUSTARA KAO JEDNE OD KATEGORIJA POVIJESNIH VRTNIH PROSTORA HERCEGOVINE

Astrida BUGARSKI – ISTRAŽIVANJA TRADICIONALNIH BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH SEOSKIH KUĆA I KULTURE STANOVANJA

Mr. Vlado SMOLJAN – O POVIJESNOM USUDU HERCEGOVAČKOG SIROMAŠTVA

Dr. Ivica PULJIĆ – NARODNA NOŠNJA HRVATA DONJE HERCEGOVINE

Dr. Stjepan ĆOSIĆ – HERCEGOVINA U RANOJ POEZIJI MATA VODOPIĆA

GRAĐA

Ivanka MILIČEVIĆ – CAPEK – ARHEOLOŠKA REKOGNOSCIRANJA NA PODRUČJU DONJE HERCEGOVINE

Rusmir ČIŠIĆ, Tihomir ROZIĆ, Ante ŠAIN – IZVJEŠĆE O STANJU PROJEKTA STARI MOST U MOSTARU OD 1. 7. 2004. DO 31. 12. 2004.

Marinko SLIPAC – ARHEOLOŠKE CRTICE IZ LAŠVANSKOG KRAJA

Karlo Drago MILETIĆ – IZ PROŠLOSTI MOSTARA

Stjepan GALIĆ – HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK U MOSTARU OD 1945. DO UKINUĆA 1949. GODINE

Đuro KRISTE – MIGRACIJE U PROŠLOSTI IZ ŽUPE POPOVO

Ivan Ivo ANĐELIĆ – ŠLJIVARSTVO I PROIZVODI OD ŠLJIVA U OPĆINI KONJIC

Vinko BILOPAVLOVIĆ – ZABORAVLJENE VODE U GRADU MOSTARU

PRIKAZI

Veljko Paškvalin, KRŠĆANSTVO KASNE ANTIKE U ZALEĐU SALONE I NARONE, Arheološka istraživanja kasnoantičkog kršćanstva u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2003. (Ilija Drmić)

Izložba “L’AUGUSTEUM DI NARONA: ROMA AL DI LÀ DELL’ADRIATICO”, Città del Vaticano, 22. 2. – 18. 5. 2005., Katalog izložbe, Emilio Marin i suradnici, Split 2004. (Radoslav Dodig)

VIGANJ I NJEGOVO DOBA, Zbornik radova znanstvenog simpozija u povodu obilježavanja 600. obljetnice prvog pisanog imena spomena Kočerin i srednjovjekovnog natpisa Vignja Miloševića, Kočerin – Široki Brijeg 2004. (Mr. Anđelko Zelenika)

Dr. Ante Škrobonja, SVETI OD ZDRAVLJA, Zagreb 2004. (Dr. Žarko Šantić)

Dr. Marijan Sivrić, MIGRACIJE IZ HERCEGOVINE NA DUBROVAČKO PODRUČJE (1667.-18O8.), HUMSKI ZBORNIK – VI (Dr. Pero Marijanović)

Dr. Ivica Puljić, HRVATI KATOLICI DONJE HERCEGOVINE I ISTOČNA KRIZA – HERCEGOVAČKI USTANAK 1875.-1878., Dubrobnik – Neum 2004. (Željko Raguž)

SADRŽAJ

DONATORI