6-7 (14-15)

SLIKA NA UNUTRAŠNJOJ KORICI

PRVI LIST

IMPRESUM

UNUTAŠNJA NASLOVNICA

SLIKA

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI

Dr. sc. Boško Marijan – Gradina u Ošanićima u Stocu

Dr. sc. Branka Raunig – Figuralno ukrašene trapezoidne pojasne pločice

Radoslav Dodig, prof. – Miljokaz cara Licijana

Dr. sc. Josip Sopta – Gost Radin (Radivoj) Butković i njegov grob

Mr. sc. Vinicije B. Lupis – Prilog poznavanju arhitekture jugoistočne Hercegovine krajem XIX. i početkom XX. stoljeća

Dr. sc. Pero Marijanović – Kamen i čovjek na Radimlji i oko nje

GRAĐA

Hrvoje Malinar – Prijedlog za iznalaženje metode za konzervaciju građevnog kamena prethistorijske gradine u Ošanićima

Dr. sc. Veljko Paškvalin – Izvješće o stručnom pregledu ili ekspertizi nalaza starije arhitekture i ljudskih kostiju u gradu Jajcu

Mr. sc. Anđelko Zelenika – Osvrt na kulturne manifestacije “Dani europske baštine u BiH” 1999.-2000. održane u Mostaru, Humcu, Kreševu, Širokom Brijegu, Stocu i Jajcu

Karlo Drago Miletić – Vojno groblje u Mostaru

PRIKAZI

Mr. sc. Vinije Lupis – O Humu bez krinke

Dr. sc. Marijan Sivrić – Vrijedan doprinos povijesti župe i širokobriješkog kraja

OKRUGLI STOL

Dr. sc. Marijan Sivrić – Franjevački samostani i crkve Bosanske vikarije (provincije) u oporukama dubrovačkog notarijata od srednjeg vijeka do 1808. godine

Dr. fra Josip Sopta – Franjevci Bosanske vikarije na području Dubrovnika

Fra Janko Ljubos – Fojnički franjevački samostan u razvoju kulture Hrvata središnje Bosne

Fra Mato Cvjetković – Kreševski samostan kao žarište hrvatske kulture na širim prostorima središnje Bosne

Dr. fra Ignacije Gavran – Franjevački samostan i gimnazija u Visokom kao žarište kulture Hrvata u Bosni i Hercegovini

Dr. fra Andrija Nikić – Srednjovjekovni franjevački samostani u Hercegovini

Dr. fra Bono Vrdoljak – Franjevački samostan sv. Petra i Pavla na Gorici kod Livna

Fra Mijo Džolan – Ramski pokušaj estetike križa

Fra Vendelin Karačić – Uloga franjevačkih samostana BiH u njegovanju i promicanju likovne kulture i umjetnosti

Fra Gabriel Mioč – Franjevački samostani u BiH u promicanju nakladništva s posebnim osvrtom na nakladništvo samostana u Duvnu

Kazalo

SLIKA NA UNUTRAŠNJOJ KORICI