4-5 (12-13)

SLIKA NA UNUTRAŠNJOJ KORICI

PRVI LIST

IMPRESUM

UNUTRAŠNJA NASLOVNICA

SLIKA

RASPRAVE, STUDIJI I ČLANCI

Dr. Borivoj Čović, akademik – Mostarsko područje u prahistorijsko doba

Radoslav Dodig – Sekulan (naziv dijela rimske ceste na području Ljubuškoga)

Dr. Veljko Paškvalin – Područje Mostara u antičkom i kasnoantičkom dobu do dolaska Hrvata

Dr. Pavo Živković – Bizantski crkvenoslavenski utjecaji na vjerske prilike u Branimirovoj Hrvatskoj

Mr. Anđelko Zelenika – Srednjovjekovno groblje u Zahumu u Mostaru

Mr. Ivan Kraljević – Posrednici i tijek pregovora s Radoslavom Pavlovićem 1421. – 1427. godine o kupnji njegovog dijela Konavala

Dr. Marijan Sivrić – Stariji hercegovački rodovi od polovice 15. do sredine 17. stoljeća (prema dubrovačkim izvorima)

Marko Dragić – Predaje i legende o tvrđavama u BiH

Dr. Nikola Vidić – Opat Antun Sivrić, pjesnik, prevoditelj i jezikoslovac

Karlo Drago Miletić – Glazbena škola u Mostaru

IZVORI I GRAĐA

Tihomir Marić: Hrvatske prariječi (stare 5000 godina)

Anto Zirdum: Rješenje vodoopskrbe u srednjovjekovnim gradinama i utvrdama na području Viteza i Busovače

Đuro Kriste: Na razmeđu bez međa (neke značajnije veze između Dubrovnika i zaleđa)

Zoran Tomić i fra Iko Skoko: Hrvatski tjednici od 1882. do 1941. godine

Mr. Tomislav Anđelić: Izvješće o revizijskom arheološkom iskopavanju starokršćanske bazilike u Mokrom kod Širokog Brijega

OSVRTI I PRILOZI

Gradski muzej Makarska: Dva stoljeća arheologije na Makarskom primorju , katalog, 1998. (RADOSLAV DODIG)

Milan Nosić: Bosansko-hercegovačka ekonimija, Rijeka 1996. (RADOSLAV DODIG)

Milan Nosić: Prezimena zapadne Hercegovine, Rijeka 1998. (RADOSLAV DODIG)

Ante Milošević: Arheološka topografija Cetine, Split, 1998. (RADOSLAV DODIG)

Naša baština: Biseri nekadašnjih narodnih običaja u Hercegovini, Franjo Milićević, ženidba 1870. godine (MARKO DRAGIĆ)

U povodu predstavljanja Rudarsko-geološkog glasnika, broj 2 (dr. PERO MARIJANOVIĆ)

Božo Goluža: Povijest Crkve, Mostar, 1998. (don Ilija Drmić)

Dr. fra Leon Petrović: Kršćani bosanske crkve, Sarajevo – Mostar, 1999. (mr. ANĐELKO ZELENIKA)

Ćiril Ćiro Raič & Hercegovina, Mostar, 1998. (GAUDENCIJE TOLIĆ)

Kazalo

SLIKA NA UNUTRAŠNJOJ KORICI