2 (10)

SLIKA NA UNUTRAŠNJOJ KORICI

PRVI LIST

IMPRESUM

UNUTRAŠNJA NASLOVNICA

SLIKA

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI 

Dr. Zdravko Marić – Rezultati istraživanja utvrđenog ilirskog grada kod Ošanića blizu Stoca (II. dio)

Mr. Marijan Sivrić – Srednjovjekovna humska župa Dabar

Mr. Tomislav Anđelić – Srednjovjekovna crkva u Trijebnju kod Stoca u Hercegovini

Mr. Anđelko Zelenika – Zapisi iz starije prošlosti Mostara i okolice

Mr. Rudolf Kraljević – Glavni izravni i neizravni vinogradarsko-vinarski porezi u Bosni i Hercegovini (1463.-1878.) i njihove bitne odlike

Drago Karlo Miletić – O mostarskom vodovodu (iz 1885. godine)

Mr. Vlado Smoljan – Industrija Hercegovine do Prvog svjetskog rata

Mr. Stjepan Ivanković – Društveni život Hrvata u Tomislav Gradu od 1879. do 1941. godine

IZVORI I GRAĐA

Luka Pavlović – Mostarske katedrale i Crkva Kristova uskrsnuća

Astrida Bugarski – Kamena katnica sjeverne Hercegovine

Đuro Kriste – Način života i rada pučanstva u župi Trebinji i njezinoj okolici

Ivan Kordić – Iz života broćanskih nomada početkom 20. stoljeća (s osvrtom na Dobro Selo)

OSVRTI I PRIKAZI

Velimir Laznibat: Govor Dubrovnika u 17. i 18. stoljeću (na osnovi arhivskih spisa), Sveučilište u Mostaru, 1996. (STIPO MANĐERALO)

Pavo Živković: Etnička i vjerska povijest Bosne, Slavonije i Srijema do konca XVII. stoljeća (Dolazak, razvoj i nestajanje Hrvaata katolika na tim prostorima)  HKD “Napredak”, Sarajevo-Mostar, 1996. (MARIJAN SIVRIĆ)

Vinko Dionizije Lasić: Pleterni ukras od najstarijih vremena do danas. Njegov likovni oblik i značenje, ZIRAL, Chicago, 1995. (RADOSLAV DODIG)

Stipo Manđeralo: Kutija za čuvanje vremena. Prilozi proučavanju prošlosti livanjskoga kraja, “Svjetlo riječi”, Livno, 1996. (VELIMIR LAZNIBAT)

Fra Andrija Nikić: Hercegovački i bosanski franjevci između 1844. i 1944. godine, Mostar, 1996. (TIHOMIR MARIĆ)

General Janko Bobetko: Sve moje bitke (SREĆKO LIPOVČAN)

SADRŽAJ

DONATORI “HERCEGOVINE” 1 (9)

SLIKA NA UNUTRAŠNJOJ KORICI