7 – 2021

Impresum                                                                                                               PDF

Sadržaj

Članci/Articles       

Stupac iz Donje Zgošće kod Kaknja: analiza i interpretacija ikonografskih sadržaja, historijskoga i naručiteljskoga konteksta – Ema Mazrak

Preliminarno izvješće o arheološkim istraživanjima lokaliteta Stari grad Ljubuški – Nina Čuljak, Ante Uglešić

Srednjovjekovni bosansko-humski vladari i velmože u hodonimima Hercegovine – Dijana Korać, Marina Beus

Relations between Christians and Muslims in kadi court registers (sicils) and Franciscan chronicles of the 18th century – Dijana Pinjuh

Apostolski pohod (vizitacija) Katoličkoj Crkvi u Bosni i Hercegovini 1910.-1914. Prvi dio: Uzroci, početak i značenje apostolskoga pohoda u svjetlu suvremenih izvora 1908.-1910. – Petar Vrankić

Nastojanja nadbiskupa Stadlera oko uvođenja kongrue za katolički kler u Bosni i Hercegovini od 1882. do 1910. godine – Milenko Krešić

Borbe za Livno u travnju 1992. godine – prilog istraživanju – Davor Marijan

Mjesta susreta u esejima Dževada Karahasana. Topologija kao kozmogonija – Jela Sabljić Vujica

Leksički arhaizmi u nekim zapadnoštokavskim govorima – Marinka Šimić

Razno/ Miscellaneaus

Sv. Petar na Zavali između romanike i gotike – o poticaju za nedavno sagledavanje mogućega vremena gradnje crkve – Marinko Tomasović

Recenzije i prikazi / Recensions and Book Reviews

Milenko Krešić (ur.), Trebinjsko-mrkanska biskupija u vrijeme posljednjeg vlastitog biskupa Nikole Ferića (1792.-1819.) i nakon njega, Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Stocu, 13. svibnja 2019., Teološko-katehetski institut, Mostar, 2020., 232 str. (Ana Zadro)

Danijel Jelaš, Gradovi donjeg međurječja Drave, Save i Dunava u srednjem vijeku, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2020., 214 str. (Goran Mijočević)

Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 7, Zadar, 2020., 258 str. (Goran Mijočević) 

Matko Marušić (ur.), Croatia: Past, Present and Future Perspectives, Nova Science Publishers Inc., New York, 2020., 453 str. (Marija Benić Penava)

Георги Владимиров, Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна България (XIII-XIV в.), drugo prerađeno i nadopunjeno izdanje, ”Unicart”, ЕООD, Sofija, 2019., 86 str. (Nina Čuljak)

Marin Sopta – Vlatka Lemić – Marija Benić Penava, Povijest hrvatske političke emigracije u 20. stoljeću, Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, Zagreb, 2020., 332 str. (Zvonimir Herceg)

Ivica Šarac, Prošlost kao povijest, Crkva na kamenu, Mostar, 2021., 447 str. (Goran Mijočević)

Antal Molnár, Confessionalization on the Frontier. The Balkans Catholics between Roman Reform and Ottoman Reality – Konfesionalizacija na granici. Balkanski katolici između Rimske reforme i Osmanske stvarnosti, (Interadria Culture dell’Adriatico, 22), Viella, Roma, 2019., 266 str. (Petar Vrankić)