3 – 2017

Impresum                                                                                                                                                                         PDF

Sadržaj

Riječ urednika

Članci / Articles

Stjepan/Ahmed-paša Hercegović (1456.?-1517.) u svjetlu dubrovačkih, talijanskih i osmanskih izvora – Petar Vrankić

Cernica u doba Kosača – Radmilo B. Pekić

Herceg Stjepan Vukčić Kosača i Polimlje – Marijan Premović 

Crkvine u Veseloj kod Bugojna u zapadnom dijelu srednje Bosne – Ante Škegro, Ajla Sejfuli, Marko Ćorić

Statut i kazneno pravo Makarske s okolicom u Hercegovačkom sandžaku – Bartul Marušić

Apokrifni popis plemićkih rodova Bosanskoga kraljevstva – Stjepan Ćosić

Stepinčevi interventi kod Pavelića – Ratko Perić

Viribus unitis. Hrvatska politička emigracija pod katoličkim skalpelom Žarka Vlahe – Zlatko Matijević

Recepcija hercega Stjepana Vukčića Kosače u udžbeničkoj literaturi i institucionalnoj memoriji u Hercegovini u drugoj polovici 20. stoljeća – Božo Goluža, Dijana Korać

Gotička umjetnost u Primorju, Gorskoj župi i Radobilji u vremenu hercega Stjepana Vukčića Kosače – Između stvarnosti i predaje – Marinko Tomasović

Likovne umjetnosti i obitelj Kosača – Tatjana Mićević-Đurić, Valerija Soldo-Rešetar

Recenzije i prikazi / Recensions and Book Reviews

Mirjana Sanader, Ranokršćanska arheologija. Od početaka do konstantinskog obrata, Školska knjiga, Zagreb, 2016., 181. str. (Ana Noković)

Nenad Cambi, Dioklecijan. Vir prudens, moratus callide et subtilis ili inventor scelerum et machinator omnium malorum. Povijesne kontroverze i današnje dileme, Književni krug Split – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2016., 315 str. (Ana Noković)

Jacques Le Goff, Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja?, TIM press, Zagreb, 2015., 122 str. (Goran Mijočević)

Tomislav Popić, Krojenje pravde. Zadarsko sudstvo u srednjem vijeku (1358.-1458.), Plejada, Zagreb, 2014., 254 str. (Goran Mijočević)

Miroslav Palameta, Fikcionalnost životopisa Petra Berislavića, Školska knjiga, Zagreb – Split – Mostar, 2016., 353 str. (Jela Sabljić-Vujica)

Miroslav Akmadža, Katolička crkva u Bosni i Hercegovini i komunistički režim, knj. II., 1967.-1990., Lektira d.o.o. – Hrvatski institut za povijest, podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Kostrena – Slavonski Brod, 2016. (Marina Beus)

Katica Jurčević – Ozana Ramljak – Zlatko Hasanbegović (ur.), Hrvatska i Turska. Povijesno-kulturni pregled, Srednja Europa – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2016., 136 str. (Dijana Pinjuh)

Croatica christiana periodica, vol. 40, br. 77, Zagreb, 2016., str. 272; vol. 41, br. 78, Zagreb, 2016., str. 330. (Dijana Korać)

Prilozi, 45, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo, 2016., 387 str. (Dijana Pinjuh)

O Strasti za životom Emila Bobanovića Ćolića (Ljiljana Rajković)