23

SLIKA NA UNUTRAŠNJOJ KORICI 

PRVI LIST

IMPRESUM

UNUTRAŠNJA NASLOVNICA

SLIKA

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI

Dr. Ante ŠKEGRO – NARONITANSKA BISKUPIJA (Ecclesia Naronitana), Izvorni znanstveni rad

Dr. Marijan SIVRIĆ – ROD MIOŠA (ČEPIKUĆA – MILŠA) I NJIHOV RAZVOJ U DUBROVNIKU, Izvorni znanstveni rad

Dr. Marko DRAGIĆ, Kristina ALEKSIĆ – KULTURNA BAŠTINA HODOVA U STOLAČKOM KRAJU, Izvorni znanstveni rad

Ante PAPONJA, prof. – NEKI ASPEKTI OSMANSKE STRATEGIJE PRODORA NA PODRUČJE ZAPADNO OD NERETVE, Izvorni znanstveni rad

Dr. Čedomil ŠILIĆ – FLORISTIČKE I VEGETACIJSKE KARAKTERISTIKE VELEŽI I PODVELEŽI, Originalni znanstveni rad

Marija MARIĆ, dr. Marinka ŠIMIĆ, dr. Ante ŠKEGRO – “VITEZ” U NIŠTICU, Odgovor Mirku Vidoviću, Stručni rad

GRAĐA

Marija MARIĆ, arheolog – PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ SA ZAŠTITINIH ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA LOKALITETA PODVORNICE U SELU LIPA (LIVANJSKO POLJE), Stručni rad

Dr. Tomislav ANĐELIĆ – PAR TROJAGODNIH KASNOSREDNJOVJEKOVNIH FILIGRANSKIH NAUŠNICA IZ HODBINE KOD MOSTARA, Stručni rad

Stanislav VUKOREP – NEUMSKA BAŠTINA, Stručni rad

Fra Ante MARIĆ – ŠKOLSKE I ODGOJNE USTANOVE HERCEGOVAČKE FRANJEVEAČKE PROVINCIJE, Pregledni rad

Stjepan GALIĆ, prof. – OBIČAJI KAO VODIČI LJUDSKOME ŽIVOTU U POSUŠKOME KRAJU, Pregledni rad

Mr. Anđelko ZELENIKA – STEĆCI SREDIŠNJEGA I SJEVERNOGA PODRUČJA OPĆINE MOSTAR, Pregledni rad

Marija ZELENIKA, prof. – HRVARTSKO GLAZBENO-PJEVAČKO DRUŠTVO HRVOJE SLAVI 20. OBLJETNICU OSNUTKA, Pregledni rad

PRIKAZI I OSVRTI

Marinka Šimić, JEZIK SREDNJOVJEKOVNIH KAMENIH NATPISA IZ HERCEGOVINE, Natpisi pisani hrvatskom ćirilicom, Sarajevo 2007. (Dr. Ante Škegro)

Ivan Mužić, VJERA CRKVE BOSANSKE: KRSTJANI I POGANI U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI, Split 2008. (Mr. Radoslav Dodig)

Dr. Jusuf Mulić, ĆUPRIJA HASEĆI ALI-AGE KOLAKOVIĆA U KONJICU, Konjic 2009, (Dženan-Dženo Kovačić)

Đuro Kriste, MORAŠNICA – SLIKE JEDNOG VREMENA, Dubrovnik 2007. (Ante Paponja)

Miroslav Šilić, NARODNI PLESOVI, PJESME I OBIČAJI HRVATA SREDIŠNJE BOSNE, HKZ FBiH, 2008. (Andrija Ivančan)

Ivan Babić, STUDENAČKI RJEČNIK, Studenci 2008. (Mr. Radoslav Dodig)

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA BOSNE I HERCEGOVINE, TOM 1, A – Đ, Mostar 2009. (Mr. Anđelko Zelenika)

SADRŽAJ

DONATORI

SLIKA NA UNUTRAŠNJOJ KORICI