21

PRVI LIST

IMPRESUM

UNUTRAŠNJA NASLOVNICA

SLIKA

POSVETA

GLORIA FUGIENTES MAGIS SEQUITUR, INSEQUENTEM FUGIT

Dr. Marijan SIVRIĆ – KRATKI ŽIVOTOPIS MR. TOMISLAVA ANĐELIĆA

Dr. Marijan SIVRIĆ – BIBLIOGRAFIJA MR. TOMISLAVA ANĐELIĆA

Ilija DRMIĆ, prof. – SPOMEN ČESTITKA ARHEOLOGU MR. TOMI ANĐELIĆU

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI

Mr. Snježana VASILJ – PRILOG RAZMIŠLJANJU O ZONAMA NASELJENOSTI BiH U ANTIČKO DOBA, Pregledni rad

Mr. Radoslav DODIG – PEČAT PANSIANA NA CRIJEPU IZ LJUBUŠKOG, Izvorni znanstveni rad

Marija MARIĆ, arheolog – KASNOANTIČKA SVJETILJKA S LOKALITETA PODVORNICE U LIŠTANIMA POKRAJ LIVNA, Izvorni znanstveni rad

Dr. Ante ŠKEGRO – LUDRUMSKA BISKUPIJA (Ecclesia ludroensis), Izvorni znanstveni rad

Dr. Pero MARIJANOVIĆ – POSTANAK, TRANSPORT I KLESANJE STEĆAKA, Pregledni rad

Dr. Ivica PULJIĆ – NEPOZNATE I NEDOVOLJNO POZNATE NEKROPOLE, STEĆCI I NATPISI S NEUMSKOGA PODRUČJA, Izvorni znanstveni rad

Ivanka MILIČEVIĆ CAPEK, arheolog – VIDIĆA GUVNO, VRANJEVO SELO – ZAŠTITNA ISTRAŽIVANJA, Pregledni rad

Ante PAPONJA, prof. – UBIKACIJA TOPONIMA LJUBUŠKE NAHIJE PREMA OSMANSKOM POPISU IZ 1585. GODINE, Izvorni znanstveni rad

Dr. Marijan SIVRIĆ – RASPROSTRANJENOST PREZIMENA MILORADOVIĆ S POSEBNIM OSVRTOM NA MILORADOVIĆE IZ RAVNOGA U POPOVU, Izvorni znanstveni rad

Vlado PAVIČIĆ – ZVIRIĆI KOD LJUBUŠKOG – RUBNO SELO OTOMANSKE IMPERIJE I MJENE NJEGOVA ŽITELJSTVA U RATNIM SRAZOVIMA 17. STOLJEĆA, Izvorni znanstveni rad

Dr. Vinicije LUPIS – NEKOLIKO PODATAKA O LITURGIJSKIM PREDMETIMA S PODRUČJA TREBINJSKO-MRKANSKE BISKUPIJE, Izvorni znanstveni rad 

Dr. Marko DRAGIĆ – LADARICE, KRALJICE I DODOLE U HRVATSKOJ TRADICIJSKOJ KULTURI I SLAVENSKOM KONTEKSTU, Izvorni znanstveni rad

Đuro KRISTE – JEZIKK NAŠ SVAGDAŠNJI (I NEKADAŠNJI), Neke značajke govora jugozapadnoga dijela Popova polja, Izvorni znanstveni rad

Dr. Jaroslav VEGO – GRAĐEVINE ETNOGRAFSKE BAŠTINE U PARKU PRIRODE BLIDINJE, Izvorni znanstveni rad

Mr. Anđelko ZELENIKA – GRADITELJSKO NASLIJEĐE MOSTARA IZ AUSTRO-UGARSKOGA RAZDOBLJA, Pregledni rad

Mr. Stjepann IVANKOVIĆ – NAPRETKOVA ZABAVA U STOCU 1931. GODINE, Pregledni rad

Mr. Vlado SMOLJAN – UTJECAJ STANOVNIŠTVA HERCEGOVINE NA GOSPODARSKI RAZVITAK, Pregledni rad

PRIKAZI

Zvonko Dtagić, GORKA VREMENA HRVATSKOGA NARODA KONJICA, KLISA, ŽUPE I BJELIMIĆA,, Mostar 2006. (Ivan Baković)

Dr. Bogumil Hrabak, IZ STARIJE PROŠLOSTI BOSNE I HERCEGOVINE, knj. I., II. i III., Beograd 2003.-2004. (Radmilo Pekić)

Dr. fra Josip Sopta, SPISI FRANJEVAČKE PROVINCIJE U DUBROVNIKU, ANALITIČKI INVENTAR, Dubrovnik 2006. (Dr. Marijan Sivrić)

USMENE EPSKE PJESME IZ NERETVE KOD KONJICA (Zapisao: dr. sc. Pavo Anđelić), Mostar 2006. (Ilija Drmić)

Ivanka MILIČEVIĆ CAPEK, arheolog, MUZEJ STARI MOST

STO GODINA NOVE CRKVE NA ŠIROKOM BRIJEGU (1905.-2005.), Široki Brijeg 2006. (Mr. Anđelko Zelenika)

IN MEMORIAM

Ravijola – Rava Kolak (1923.-2006.)

Margita Gavrilović (1945.-2006.)

Zdravko Marić (1930.-2006.)

SADRŽAJ

DONATORI