1(26) – 2015

Impresum                                                                                                                              PDF

Sadržaj 

Riječ urednika

Članci / Articles

Od zemlje do Kraljevstva. Mjesto Bosne u strukturi Archiregnuma – Mladen Ančić

Sedam stoljeća otoka Mrkana u naslovu trebinjskih biskupa – Ivica Puljić

Ludovik I. Veliki (1342.-1382.) u srednjovjekovnim ispravama bosansko-humskih vladara – Milko Brković

Narativ o bitki kod Dubice 1513. godine iz Životopisa Petra Berislavića fikcionalna je priča – Miroslav Palameta

Nahija Mostar u svjetlu prvih osmanskih popisa – Dijana Pinjuh

Školovanje Jure (fra Petra) Kordića – Rudolf Barišić

Zarazne bolesti u Hercegovini u doba turske vladavine – Robert Jolić

Austrougarske utvrde u Hercegovini. Obrambena crta: Kalinovik, Ulog-Obrnja, Nevesinje, Stolac (die zweite linie) – Manuel Martinović

Inicijativa za autonomiju Hercegovine s ciljem slabljenja Radićeva utjecaja na skupštinskim izborima 1925. godine – Ivica Glibušić

Skica za povijest Nijemaca i Austrijanaca u BosnSNi i Hercegovini, s posebnBNim osvrtom na njihovu sudbinu tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraću – Vladimir Geiger

Matične knjige župe Dubrave 1708.-1946.: izgubljeni svjedoci naše prošlosti – Marinko Marić

Novi pristup poetsko-likovnom opusu Vlade Puljića – Barbara Martinović

Recenzije i prikazi / Recensions and Book Reviews

Koromanov dekalog. Veselko Koroman, Stariji od vremena, Zagreb, 2008. (Ratko Perić)

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, br. 107, Split, 2014., 420 str. (Željka Pandža)

Joško Belamarić – Bratislav Lučin – Marko Trogrlić – Josip Vrandečić (ur.), Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Splitu od 26. do 27. rujna 2011., Književni krug Split – Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2014., 534 str. (Ana Noković)

Jacques Le Goff, Trgovci i bankari u srednjem vijeku, Kulturni informativni centar – Jesenski i Turk, Zagreb, 2014., 147 str. (Goran Mijočević)

Robert Jolić (prir.), Dr. fra Dominik Mandić (1889.-1973.). Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u prigodi 40. obljetnice njegove smrti (Mostar – Široki Brijeg, 24. i 25. listopada 2013.), Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM – Franjevačka knjižnica Mostar – Hrvatski institut za povijest Zagreb, Mostar – Zagreb, 2014., str. 1031+ ilustracije. (Dijana Korać)

Jure Krišto, Partija, UDBA i svećenička udruženja. UDBin elaborat o Udruženjima i drugi dokumenti, Hrvatska kulturna zaklada – Hrvatsko slovo, Zagreb, 2014., 157 str. (Marina Beus)