9 – 2023

Impresum                                                                                                    PDF

Sadržaj

Članci/Articles     

Nove arheološke spoznaje s prostora Drinovaca – Tino Tomas, Dario Vujević

Rezultati terenskih istraživanja lokaliteta sa stećcima zapadne Hercegovine – Edita Vučić

Paleografske osobitosti Fojničke kronike kao mogući pristup utvrđivanja mjesta njezina nastanka – Šimun Novaković

Doprinos hercegovačkih župa u obnovama Franjevačkoga samostana Kreševo 1767. i 1822. te njegovu održanju do sredine 19. stoljeća – Milo Jukić

O jeziku normativnih akata prve hrvatske tiskare u Hercegovini – Irina Budimir

Apostolski pohod (vizitacija) Katoličkoj Crkvi u Bosni i Hercegovini 1910.-1914. Drugi dio: Apostolski pohod Crkvi u Hercegovini u siječnju i veljači 1911. u svjetlu suvremenih izvora* – Petar Vrankić

Cathedral Church of Holy Trinity in Mostar – history of its building and rebuilding – Milijana Okilj, Miroslav Malinović

Izgradnja i funkcija sigurnosno-obavještajnoga sustava u Bosni i Hercegovini unutar Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 1941. do 1974. – Ivica Lučić

Kraj “idile” – Avangarda i nezadovoljna radnička klasa 1980-ih– Davor Marijan

Ispit savjesti Tina Ujevića – Kritička metodologija esejističkoga subjekta – Jela Sabljić Vujica

Recenzije i prikazi / Recensions and Book Reviews

Josipa Baraka Perica, Starokršćanska arheologija: pogrebni običaji i njihova tranzicija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2021., 259 str. (Ana Zadro)

Ante Uglešić, U potrazi za Višeslavovom krstionicom (In Search of Višeslav’s Baptistery), Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2022., 120 str. (Goran Mijočević)

Ivica Glibušić, Politika Hrvatske seljačke stranke 1919.-1929.: izborni rezultati u Mostarskoj oblasti, Vlastita naklada, Mostar, 2023., 254 str. (Zvonimir Herceg)

Josip Mihaljević, Kako je operirala UDBA? Operacija “Paromlin” i sudbina Vinka Markovića, Hrvatski institut za povijest – Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2022., 432 str. (Zvonimir Herceg)

Hrvoje Mandić, Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću, AGM, Zagreb, 2021., 495 str. (Ivan Prskalo)