8-9 (16-17)

SLIKA NA UNUTRAŠNJOJ KORICI

PRVI LIST

IMPRESUM

UNUTRAŠNJA NASLOVNICA

SLIKA

RASPRAVE STUDIJE I ČLANCI

Dr. Pero MARIJANOVIĆ – MORFOLOŠKE POSEBNOSTI HERCEGOVINE I LEGENDE

Mr. Ivica PULJIĆ – STONSKO-HUMSKA BISKUPIJA I POČECI KRŠĆANSTVA U HUMSKOJ ZEMLJI

Dr. Miroslav PALAMETA – KRŠĆANSKA LIKOVNOST NA STEĆCIMA S RADIMLJE

Mr. Anđelko ZELENIKA – OBLJETNICA GRADA MOSTARA (1452.-2002.)

Dr. Željko PEKOVIĆ, dr. Ante MILOŠEVIĆ, Nela KOVAČEVIĆ – ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA MOSTARSKIM UTVRDAMA U 2002. GODINI

Dr. Pavo ŽIVKOVIĆ – USORA I SOLI U PRVA DVA STOLJEĆA TURSKE PREVLASTI

Dr. Marijan SIVRIĆ – OPORUKE RADOSLAVA ŠAGARELIĆA IZ 1478. I NJEGOVE ŽENE MARGARITE IZ 1483. GODINE

Dr. Pavo KNEZOVIĆ – KARDINAL NIKOLA RADULOVIĆ

Astrida BUGARSKI – SJEVERNOHERCEGOVAČKA TRADICIONALNA KAMENA KUĆA DINARSKIH OBILJEŽJA

GRAĐA

Dr. Jasminka RADOVIĆ, dr. Jaroslav VEGO, Mirna RAGUŽ, Andrea ŠTEFAN – DONJI TOK NERETVE PREKOGRANIČNO MOČVARNO PODRUČJE

Karlo Drago MILETIĆ – KATOLIČKO GROBLJE SMRČENJACI U MOSTARU

Marinko SLIPAC – SLUČAJNI ARHEOLOŠKI I DRUGI NALAZI ZA ZBIRKU MOŠUNJ KOD VITEZA

PRIKAZI

GRČKI UTJECAJI NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 1998. u Splitu, Split 2002 (Radoslav DODIG)

T. Vinšćak, VJEROVANJA O DRVEĆU U HRVATA, Zagreb 2002. (Radoslav DODIG)

Wlodzimierz Pajkovski, DIE ILLYRIER, Poznaň 2000. (Radoslav DODIG)

Aleksandar Solovjev, ISTORIJA SRPSKOG GRBA I DRUGI HERALDIČKI RADOVI, Beograd 2000. (Radoslav DODIG)

Mirjana Sanader, ARHEOLOŠKE STUDIJI I OGLEDI, Zagreb 2000. (Radoslav DODIG)

Dr. don Mile Vidović, DON RADOVAN JERKOVIĆ – ŽIVOT I DJELO, Metković 2000. (Anđelko ZELENIKA)

Đuro Kristo, ŽUPA TREBINJA (TREBIMLJA), Dubrovnik 1999. (Tomislav ANĐELIĆ)

U povodu retrospektivne izložbe i objavljivanja monografije KARLO AFAN DE RIVERA Umjetnička galerija kraljice Katarine Kosača, Mostar, kolovoz 2002. (Inga DRAGOJE MIKULIĆ)

Carl Peez, MOSTAR I NJEGOVA KULTURA, Slika jednog grada u Hercegovini, Mostar 2002. (Ilija DRMIĆ)

OKRUGLI STOL

        Priredila Ivanka MILIČEVIĆ CAPEK

ARHEOLOZI ZABORAVU OTIMAJU VRIJEME I DOGAĐAJE

Mr. Tomislav ANĐELIĆ – ŽIVOTOPIS PAVE ANĐELIĆA

Dr. Marijan SIVRIĆ – ZNANSTVENI OPUS PAVE ANĐELIĆA S OSVRTOM NA ISTRAŽIVANJA TERITORIJALNO-POLITIČKOG USTROJA BOSNE I HUMA U SREDNJEM VIJEKU

Mr. Rudo KRALJEVIĆ – Dr. PAVO ANĐELIĆ I PROSTOR KAO (ZAKLJUČNI) IZVOR

Mr. Anđelko ZELENIKA – USPOMENA NA SURADNJU S DR. PAVOM ANĐELIĆEM

Tihomir GLAVAŠ – PAVAO ANĐELIĆ – PIONIR NACIONALNE ARHEOLOGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Ivanka MILIČEVIĆ CAPEK – BIBLIOGRAFIJA DR. PAVE ANĐELIĆA

PRETPROMOCIJA

        Priredili Ivan ANĐELIĆ i Marica ŠAGOLJ

PRETPROMOCIJA Leksikona Hrvata Bosne i Hercegovine

Dr. Jakov PEHAR

Dr. Pero SUDAR

Dr. Ivan MARKEŠIĆ

Ivan ANĐELIĆ

SADRŽAJ

DONATORI

SLIKA NA UNUTRAŠNJOJ KORICI