5 – 2019

Impresum                                                                                                                                             PDF 

Sadržaj

Članci / Articles

Mostar u svjetlu znanstvenoga interesa starokršćanske arheologije – Ivanka Ribarević-Nikolić

Mučeništvo kao jedno od obilježja prvih kršćanskih vremena – Božo Goluža

Kontekstualizacija nekropolâ stećaka u teorijskoj arheologiji – Edita Vučić

Diplomatičke isprave Općine Lokva Rogoznica – Bartul Marušić

Hajdučija u Hercegovini u 18. stoljeću – Dijana Pinjuh

Kroničari i povjesničari o prvom po imenu poznatom trebinjskom biskupu Ivanu – Ivica Puljić

Zločinačka narav komunizma – Jure Krišto

Turcizmi u časopisu Kršćanska obitelj (1900. – 1904.) – Draženko Tomić

Utjecaj koaliranja Hrvatske seljačke stranke sa srpskim radikalima na izborne rezultate 1927. u Bosni i Hercegovini – Ivica Glibušić

Korespondencija između Dominika Mandića i Josipa Hamma u Arhivu Hercegovačke franjevačke provincije – Marina Beus, Dijana Korać

Razno / Miscellaneous

Kardinal i Maršal – Ratko Perić

Recenzije i prikazi / Recensions and Book Reviews

Nenad Cambi, Dioklecijanov lik. Između realnosti i transcendencije. Artistički, ikonografski i sociološki aspekt = The image of Diocletian. Between realety and transcendence. Artistic, iconographic and Sociological Aspects, Književni krug Split, Split, 2017., 247 str. (Ana Zadro)

Emilio Marin et Alii, Forum Naronitanum, Arheološki muzej Narona, Vid, 2017., 451 str. (Ana Zadro)

Radmilo Pekić, Bilećke Rudine u srednjem vijeku (Билећке Рудине у средњем виjеку), Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Udruženje istoričara Republike Srpske “Milorad Ekmečić”, Kosovska Mitrovica – Banja Luka, 2018., 291 str. (Nina Čuljak)

Ivana Brković, Političko i sveto. Identitet prostora i prostori identiteta u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 2018., 323 str. (Andrija Šego)

Faruk Taslidža, Bosanski ejalet u doba Bečkog rata (1683-1699), Mostar, 2017., 220 str. (Dijana Pinjuh)

Ian Kershaw, Kraj: Slom Hitlerove Njemačke 1944. – 1945., V.B.Z., Zagreb, 2018., 543 str. (Goran Mijočević)

Željko Majić – Božo Goluža (prir.), U vjeri, nadi i ljubavi. Stoljetnica rođenja biskupa Pavla Žanića (1918.-2018.), Crkva na kamenu, Mostar, 2018., 400 str. (Dragana Zovko)

Prilozi 47, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo, 2018., 331 str. (Dženita Rujanac)

Ante Bralić (ur.), Franjo Tuđman i stvaranje suvremene hrvatske države (1990.-1999.), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016., 325 str. (Slavko Zovko)

Ivica Šarac, Metastaze jedne revolucije. Uspostava komunističko-partizanske vlasti u zapadnim dijelovima Hercegovine (listopad 1944. – ožujak 1945.), Crkva na kamenu, Mostar, 2019., 431 str. (Martina Arapović)