4 – 2018

Impresum                                                                                                                                                             PDF

Sadržaj

Članci / Articles

Nikolo intaglio kao primjer značenja i važnosti dragoga kamena i njegove imitacije u staklu u antičkom periodu – Ivanka Ribarević-Nikolić

Biskupije Gornje Dalmacije na splitskim saborima 925. i 928. godine – Ivica Puljić

Arheološki lokalitet Crkvina u Zavali, Općina Ravno. Revizija istraživanja iz 1957. godine – Snježana Vasilj

Reljefni prikazi kola na stećcima – Miroslav Palameta

Stećci u Općini Čitluk – Dijana Korać

Grad Vratar (Sutiska) na putu Via Drine – Nina Čuljak

Filip Zubčević i Josip Vasiljević – svjetovni svećenici iz Hercegovine školovani u Zagrebu – Rudolf Barišić

Izbori i imenovanja biskupâ u Hercegovini u doba austro-ugarske vladavine (1878. – 1918.) na primjeru biskupa fra Alojzija Mišića (1912.) – Petar Vrankić

Pola stoljeća hrvatske politike (1895. – 1945.) u korespondenciji između Dominika Mandića i Jere Jareba – Marina Beus

Poetika antižurnalizma u esejima A. B. Šimića – Jela Sabljić Vujica

Razno / Miscellaneous

Dr. Petar Čule – životni put – Anđelko Babić

Recenzije i prikazi / Recensions and Book Reviews

Johannes Grohe – Gregor Wurst – Zvjezdan Strika – Hermann Fischer (Hrsg.), Begegnung der Kirche in Ost und West im Spiegel der synodalen Strukturen, Historisch-theologische Beiträge. Festschrift zum 70. Geburtstag von Petar Vrankić, EOS Editions Sankt Ottilien, 2017., str. 558. (Ratko Perić)

Bosanski ban Tvrtko “pod Prozorom u Rami”, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Prozoru 11. kolovoza 2016., Tomislav Brković (ur.), Synopsis – Općina Prozor-Rama, Prozor – Sarajevo – Zagreb, 2016., str. 881. (Ana Zadro)

Fazileta Hafizović, Kliški sandžak; Od osnivanja do početka Kandijskog rata (1537-1645. godine), Orijentalni Institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016., str. 334. (Ana Zadro)

Milenko Krešić, Vrijeme lomova: katolici jugoistočne Hercegovine od 10. do početka 17. stoljeća, Katolički bogoslovni fakultet – Glas Koncila, Sarajevo – Zagreb, 2017., str. 263. (Dijana Pinjuh)

Srđan Rudić – Selim Aslantaş (ur.), State and Society in the Balkans before and after Establishment of Ottoman Rule [Država i društvo na Balkanu prije i poslije uspostave osmanske vlasti], The Institute of History Belgrade – Yunus Emre Enstitüsü – Turkish Cultural Centre Belgrade, Beograd, 2017., str. 352. (Anđelko Vlašić)

Ljerka Šimunković, Problematika prevođenja povijesnih dokumenata na talijanskom jeziku, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2018., str. 135. (Goran Mijočević)

Siniša Malešević, Države-nacije i nacionalizmi. Organizacija, ideologija i solidarnost, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2017., str. 247. (Goran Mijočević)

Vladimir Kecmanović, Dva krsta i jedna krv, Svet knjige, Beograd, 2017., str. 304. (Anton Šarac)

Anton Šarac – Ante Luburić (prir.), Katolička Crkva u Nevesinju i Gornjoj Hercegovini. Od pokušaja osnutka samostalne župe do 2000. godine: govore nam dokumenti, Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Nevesinje, Nevesinje, 2017., str. 676. (Ivica Glibušić)

In memoriam