2 – 2016

Impresum                                                                                                                PDF

Sadržaj

Članci / Articles

Majića gradina (Drinovci) – novo nalazište licenske keramike u Hercegovini – Tino Tomas

Rimska cesta od Vida (Narona) u dolini Neretve do sela Cicina – Hum kod Trebinja – Željka Pandža, Stanislav Vukorep

Vjerske prilike u Humskoj zemlji (Stonu i Râtu) u srednjem vijeku – Milenko Krešić

“Boga hvaliti, puk sabirati, mrtve oplakivati”. Katoličko zvono sa sahat-kule u Foči u sjeveroistočnoj Hercegovini – Ante Škegro

Izbori i imenovanja biskupâ u Hercegovini u doba austro-ugarske vladavine (1878.-1918.) na primjeru biskupa Paškala Buconjića – Petar Vrankić

Proces hrvatske nacionalne integracije u Mostaru – Tihomir Zovko

Katolički mjesečnik Kršćanska obitelj (1941.-1945.) u komparativnoj analizi – Petar Macut

Prosvjetna politika u službi ideološkoga pre/odgoja u Hercegovini (1945.-1952.) – Marina Beus

O provođenju odluke komunističkih vlasti iz 1945. o uklanjanju grobalja i grobova “okupatora” i “narodnih neprijatelja” u Bosni i Hercegovini – Vladimir Geiger

Slikarski singularitet Ljiljane Rajković – holokret gravure i cyber krajolici oku nevidljivoga svemira – Antun Karaman

Recenzije i prikazi / Recensions and Book Reviews

PJESME POSLJEDNJIH VREMENA. Razgovor s pjesnikom Veselkom. Veselko Koroman, Ja, putnik, Zagreb, 2014., 95 str. (Ratko Perić)

Ratko Perić, Svećenici glagoljaši na području BiH. Trista godina djelovanja (1551.-1851.), Crkva na kamenu, Mostar, 2016., 472 str. (Božo Goluža)

Marinko Marić, Stanovništvo Popova u Hercegovini: Ravno, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb – Dubrovnik, 2015., 292 str. (Nenad Vekarić)

Elma Korić, Životni put prvog beglerbega Bosne: Ferhad-paša Sokolović (1530.-1590.), Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja, XLIV., Sarajevo, 2015., 321 str. (Dijana Pinjuh)

Dijana Korać, Religioznost humske vlastele u kasnom srednjem vijeku, Crkva na kamenu, Mostar, 2015., 269 str. (Goran Mijočević)

Prilozi, 44, Sarajevo, 2015., 248 str. (Dijana Pinjuh)

Cleuna, god. I., br. 1, Livno, 2014., 432 str. (Željka Pandža)

Lovro Kunčević, Mit o Dubrovniku: diskursi o identitetu renesansnoga grada, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 2015., 276 str. (Goran Mijočević)

In memoriam

U spomen na prof. Vicka Kapitanovića (1944.-2015.) – (Dijana Pinjuh)